ubezpieczenie

Przed czym chroni ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC chroni nas przed wypłatą czasem to gigantycznych odszkodowań, rent inwalidzkich, czy też środków na rehabilitację! Kupując OC ubezpieczamy również kogoś. T w jakiej firmie kupimy ubezpieczenie › Continue reading

Tags: , , ,

środa, Maj 25th, 2011 Ubezpieczenia Brak komentarzy

Towarzystwa Ubezpieczeniowe

Jeśli jesteś kierowcą na pewno miałeś okazje szukać taniej polisy OC, AC lub NNW. Nadal nie jest to łatwe, patrząc na ilość występujących w Polsce Towarzystw Ubezpieczeniowych. Jest ich zarejestrowanych około 30! Najbardziej znane są:
1. PZU S.A. › Continue reading

Tags: , ,

środa, Maj 25th, 2011 Ubezpieczenia Brak komentarzy

Obowiązek nabycia polisy OC

Jako obowiązkowe ubezpieczenia samochodowe w Polsce mówić mnożna jedynie o ubezpieczeniu OC, które to sami wykupujemy u wybranego ubezpieczyciela. Niegdyś było zaledwie kilka Towarzystw Ubezpieczeniowych, a nie jak obecnie kilkanaście. › Continue reading

Tags: , ,

środa, Maj 25th, 2011 Ubezpieczenia Brak komentarzy

Tanie ubezpieczenia Oc Ac

Najtańsze OC jest poszukiwane codziennie przez wielu kierowców. Niegdyś temat ten był często poruszany ponieważ uważano, że tanie OC to gorsze ubezpieczenie i nie zapewni posiadaczowi maksymalnej ochrony › Continue reading

Tags: , ,

środa, Maj 25th, 2011 Ubezpieczenia Brak komentarzy

Zmiana ubezpieczyciela

Zmiana ubezpieczyciela przy kupnie samochodu.

Umowy o obowiązkowe ubezpieczenia samochodowe odpowiedzialności cywilnej podpisywane są na określony czas czyli zazwyczaj na dwanaście miesięcy. Kupując nowy samochód nigdy nie rejestrowany, właściciel jest › Continue reading

Tags: ,

środa, Maj 25th, 2011 Ubezpieczenia Brak komentarzy

Cena ubezpieczenia OC

Ubezpieczenia OC

Przy wykupieniu umowy OC sprawca kolizji nie rekompensuje za wyrządzone krzywdy z swojej kasy. Wykonuje to towarzystwo ubezpieczeniowe. Zapłata odszkodowania dotyczy na przykład opłat reperacji samochodu, w który kierowca uderzył (to szkody rzeczowe) oraz odszkodowania dla osób rannych w stłuczce (krzywdy osobowe). Ubezpieczenie OC działa jedynie w chwili, kiedy do zajścia doszło w związku z ruchem pojazdu.

Jakie mogą być owoce braku Ubezpieczenia OC

Posiadaczowi pojazdu, który nie wykupił pakietu OC, zagrażają kary.

Oprócz tego, nieubezpieczony samochód jest bezwarunkowo usunięty z ruchu drogowego, co nakłada na jego właściciela zlecenie pokrycia kosztów ciągnięcia pojazdu i jego pobytu na parkingu.

Konsekwencje braku pakietu OC są wiele wyższe w momencie, gdy kierowca pojazdu wywoła wypadek. Wówczas zmuszony jest do pokrycia strat związanych z naprawą samochodu, oraz jego ciągnięciem. Może się także wydarzyć, że będzie musiał pokryć opłaty leczenia i kuracji, a w radykalnych przypadkach – wypłacać rannemu dożywotnią rentę.

Wskazane jest również pamiętać, że mimo posiadania aktualnego OC, instytucja ubezpieczeniowa może dochodzić od sprawcy kolizji zwrotu odszkodowania zrealizowanego w jego ramach, o ile ten był pijany, zniknął z miejsca kolizji albo nie posiadał upoważnień do prowadzenia pojazdu

Jak postąpić, gdy doszło do wypadku, a autor szkody nie ma polisy

Należy bezwzględnie wezwać policję. Roszczenia należy kierować do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za pośrednictwem jakiegokolwiek ubezpieczyciela, na bazie policyjnego protokołu z miejsca zdarzenia. Wraz ze zgłoszeniem należy przedstawić rejestr całych dokumentów potwierdzających zaistniałą krzywdę. Będą one podstawą do wypłaty świadczeń i odszkodowań przez UFG

Jeśli doszło do wypadku to mamy prawo dopominać się od kierowcy, uczestniczącego w wypadku, aby podał swoje informacje personalne, informacje osobowe właściciela pojazdu także informacje dotyczące firmy ubezpieczeniowej, z jakim zawarta jest umowa ubezpieczenia OC. Dzięki temu będziemy wiedzieli do kogo wystąpić o rekompensatę.

Jeżeli w zdarzeniu nikt nie został zabity lub poszkodowany, nie ma obowiązku przyzywania policji. Jeżeli sprawca kolizji nie poczuwa się do winy, albo dostarczone przez niego informacje wywołują wątpliwości, powinno się jednak to zrobić. Notatka urzędowa stanowi dla firmy ubezpieczeniowej argument, że wskazane zajście rzeczywiście miało miejsce.

Osoby nawet mocno poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych często nie zdają sobie sprawy, że ubezpieczyciel winnego ma obowiązek zadośćuczynić doznane straty i zwrócić całe koszty związane z leczeniem.

Pierwszym krokiem na drodze do pozyskania należnego świadczenia jest zgłoszenie szkody do firmy ubezpieczeniowej. Sam sprawca ma zadanie poinformowania swojego towarzystwa ubezpieczeniowego o spowodowaniu kolizji, ale bardzo często go nie wypełnia.

Po wynagrodzenie strat i szkód najkorzystniej wystąpić niezwłocznie po wypadku, bo wtedy doznane obrażenia są najbardziej widoczne, a poniesione koszty prościej udokumentować.

Tags: , , , , , , , ,

poniedziałek, Marzec 21st, 2011 Bez kategorii Comments Off

nowy produkt ubezpieczeniowo-inwestycyjny

Polbank wprowadził do oferty nowy produkt ubezpieczeniowo-inwestycyjny. Multi PIN AEGON Polbank łączy oprocentowanie lokaty bankowej z możliwością osiągnięcia dodatkowego zysku poprzez inwestowanie w fundusze. Oferta jest dostępna wyłącznie dla klientów Polbanku.

Multi PIN AEGON Polbank został przygotowany wspólnie z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie AEGON. Zainwestowane przez klienta oszczędności podzielone są na dwie równe części.

Pierwsza ma formę inwestycji realizowanej w formie rocznego ubezpieczenia na życie i dożycie. Po 12 miesiącach wypłacany jest zainwestowany kapitał powiększony o zysk, od którego nie płaci się podatku od zysków kapitałowych. Obecnie oprocentowanie wynosi 5,32 proc. rocznie i odpowiada standardowej lokacie oprocentowanej na  6,57 proc.

Druga część oszczędności ulokowana jest w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych oferowanych przez AEGON TUnŻ. Spośród dostępnych w ramach produktu 25 funduszy inwestycyjnych, klient może wybrać odpowiadający mu poziom ryzyka oraz długość inwestycji. Przenoszenie środków między funduszami nie podlega podatkowi od zysków kapitałowych, który jest pobierany dopiero na końcu inwestycji tzn. przy wypłacie wartości rachunku. Klient ma możliwość samodzielnego zarządzania i śledzenia na bieżąco swojego portfela funduszy przez dedykowaną aplikację na stronie www.
Portfel funduszy inwestycyjnych w ramach Multi PIN AEGON Polbank pozwala zdywersyfikować ryzyko inwestycyjne oraz wykorzystywać różnorodność rynków do osiągania wysokich zysków. Dostępne fundusze nominowane są w czterech walutach: PLN, USD, EUR, CHF.

Multi PIN AEGON Polbank to oferta dla osób, które chcą oszczędzać zapewniając sobie poczucie bezpieczeństwa przy jednoczesnym zachowaniu atrakcyjnych możliwości inwestycyjnych. Podział inwestycji na dwie części oraz możliwość doboru portfela funduszy sprawia, że jest to atrakcyjna alternatywa dla dostępnych na rynku produktów oszczędnościowych.

Przystępując do ubezpieczenia grupowego Multi PIN AEGON Polbank klient deklaruje wysokość jednorazowej składki wpłacanej przy podpisaniu umowy, co najmniej 10 000 zł. Inwestycja gwarantuje pełną jawność wszystkich opłat i prowizji, które są wymienione w Certyfikacie Ubezpieczenia.

info: z informacji prasowej Polbanku.

Tags: , , , , , , , , , , , ,

wtorek, Marzec 9th, 2010 rozmaitości Brak komentarzy

Znajdziemy tani kredyt

wypełnij pola