kredyt mieszkaniowy

Pożyczki

Kredyt samochodowy możemy zaciągnąć na zakup samochodu nowego i używanego. W stosunku do zwykłego kredytu gotówkowego ma on tę przewagę, że jest tańszy. Różnica w oprocentowaniu to najczęściej kilka punktów procentowych.

A to dzięki temu, że instytucje finansowe posiadają dobre zabezpieczenie takiego kredytu w postaci auta. Poza tym mają też pewność co do sposobu i przedmiotu, na który zostaną wydane pieniądze.

W zależności od propozycji banku, kredyt samochodowy możemy zdobyć na okres do 6-8 lat. Jeżeli kupujemy samochód używany nie może mieć on więcej niż 15-20 lat w dniu, w którym spłacimy kredyt. Ogólna zasada jest taka: im starsze auto kupujemy, tym wyższe są koszty pożyczki.

Wystartuj od swojego banku

Poszukiwanie kredytu samochodowego warto rozpocząć od banku, w którym posiadamy już rachunek. W takiej sytuacji możemy najczęściej liczyć na obniżkę prowizji oraz ułatwienie procedury. Bank zna już naszą historię finansową i ma udokumentowane miesięczne dochody. W związku z tym nie będzie potrzebował dodatkowych poświadczeń i łatwiej zgodzi się na pożyczkę bez własnego wkładu.

Z kolei propozycja kredytowa dostępna bezpośrednio w salonie samochodowym może być droższa. Bank musi bowiem sfinansować prowizję sprzedawcy.

Aczkolwiek w przypadku instytucji finansowych wyspecjalizowanych w kredytach motoryzacyjnych, jak np. Fiat Bank, Toyota Bank Polska itp., może się okazać, że na auto danej marki otrzymamy korzystniejsze warunki.

Przy poszukiwaniu kredytu motoryzacyjnego warto korzystać z internetowych porównywarek ofert, jakie dają wgląd w typowe parametry kredytu.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Aby otrzymać kredyt samochodowy, zwykle musimy dostarczyć zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów. Z tego obowiązku będziemy zazwyczaj zwolnieni, jeżeli wnosimy duży wkład własny (np. 40 proc.) lub zaciągamy pożyczkę w banku, w którym posiadamy już rachunek. Wtedy wystarczy nasze oświadczenie o dochodach.

W przypadku pojazdów używanych bank będzie żądał dostarczenia odpisu o braku ustanowienia zastawu na kupowanym aucie (świadectwo z rejestru zastawów).

Jak zabezpiecza się bank?

Zaciągając kredyt samochodowy musimy obowiązkowo wykupić polisę autocasco. W ten sposób instytucje finansowe chronią się na wypadek kradzieży pojazdu. W razie gdyby do niej doszło, odszkodowanie zostanie w pierwszej kolejności przeznaczone na spłatę pożyczki.

Poza tym instytucje finansowe stosują dwa elementarne zabezpieczenia kredytów samochodowych: zastaw rejestrowy lub przewłaszczenie. W pierwszym przypadku publikowany jest stosowny wpis w krajowym rejestrze zastawów. Treść o zastawie jest również wpisywana do dowodu rejestracyjnego.

Tags: , , , , , , ,

wtorek, Luty 15th, 2011 Bez kategorii Comments Off

Jak zacigac pozyczkę

Kredyt na działalność gospodarczą


Kredyt na działalność gospodarczą
, może zostać udzielona po okazaniu właściwych dokumentów.

Poza rutynowymi formalnościami, typu dowód osobisty, w przypadku kredytu lub pożyczki na działalność kluczowe jest przedstawienie celu, na jaki mają zostać przeznaczone środki w taki sposób pozyskane. Trzeba więc wskazać, jaki rodzaj działalności mamy chęć prowadzić, a także sporządzić kalkulację kosztów, gdzie włączymy oczekiwany dochód oraz oczekiwane koszty, wynikające np. z dokonania potrzebnych nabytków. Taki plan jest oczywiście wymagany w przypadku, gdy dopiero zamierzamy otworzyć działalność.

Jeśli natomiast interesuje nas pożyczka na działalność gospodarczą już przez nas prowadzoną, np. na jej wzmocnienie, powinno się przedstawić biznesplan dotyczący konkretnej inwestycji, a więc np. kupna urządzeń czy po prostu podtrzymania płynności pieniężnej.

Pożyczki na działalność gospodarczą, tak jak większość innych rodzajów pożyczek, muszą podlegać warunkom zabezpieczenia przed niewypłacalnością dłużnika. Formy są jednak bardzo różne, zależą w każdym przypadku od konkretnej charakterystyki operacji. W najprostszych wypadkach, gdy instytucja finansowa w wyniku symulacji przepływów finansowych firmy dochodzi do przekonania, że obsługa kredytu nie będzie dlań istotnym obciążeniem, wystarczy potencjalna opcja windykacji kredytu z konta firmy. Bywa jednak, że ubezpieczeniem kredytu jest hipoteka na nieruchomościach, zastaw na udziałach, przelew wierzytelności z różnego typu umów.

Starając się o kredyt na działalność gospodarczą do wniosku trzeba dołączyć następujące
dokumenty:

 • ksero dowodów tożsamości,
 • wtórniki z właściwych rejestrów,
 • aktualne poświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (potwierdzenie jest
  ważny 3 miesiące od daty wystawienia),
 • poświadczenie o otrzymaniu numeru identyfikacyjnego REGON,
 • decyzję właściwego Urzędu Skarbowego o przyznaniu NIP,
 • zezwolenia i koncesje,
 • umowy spółki, statuty,
 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, ZUS o braku
  zaległości,
 • dokumenty o wielkości zarobków,
 • umowy ( np. najmu, dzierżawy),
 • deklaracje podatkowe,
 • sprawozdania finansowe,
 • plany finansowe i obliczenia,
 • oświadczenia majątkowe,
 • opinie z instytucji finansowych

Tags: , , , , , , ,

sobota, Luty 12th, 2011 Bez kategorii Comments Off

ABC kredytu hipotecznego!

Przedstawiamy podstawowe pojęcia, bez których nie można się obejść chcąc wziąć kredyt hipoteczny. Wiedza ta pozwoli Ci poczuć się pewniej przeglądając oferty banków czy też podczas rozmowy z przedstawicielem.

LTV (z ang. loan to value) to wskaźnik, który określa wysokość kredytu w stosunku do wartości zabezpieczenia (czyli np. wartości nieruchomości). Służy przede wszystkim do ustalania wysokości oprocentowania. Im niższy jest współczynnik LTV, tym niższe oprocentowanie może zaproponować bank. Zwyczajowo przy LTV przekraczającym 80%, banki wymagają dodatkowego ubezpieczenia tzw. brakującego wkładu własnego.

Oprocentowanie kredytu hipotecznego jest zmienne i może zależeć od kilku czynników. W zależności od tego w jakiej walucie udzielony jest kredyt, oprocentowanie dla danej waluty jest oparte na wskaźniku WIBOR, EURIBOR lub LIBOR, a następnie jest doliczana marża banku. Wskaźniki są ustalone na rynku międzybankowym i nie ma możliwości ich negocjacji, zaś sama marża może być negocjowana z bankiem, najczęściej w momencie uruchamiania kredytu. Banki ustalając marżę biorą pod uwagę takie elementy, jak kwota kredytu czy też stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości.

Wkład własny to środki finansowe, które powinien posiadać kredytobiorca, niezbędne w celu sfinansowania zakupu lub budowy kredytowanej nieruchomości. Wysokość wymaganego wkładu własnego zależy od oferty danego banku. Obecnie większość banków nie wymaga wkładu własnego dla kredytów w PLN, a niektóre finansują ponad 100% wartości nieruchomości (np. z przeznaczeniem na remont/ wykończenie). Wkład własny jest ustalany w zależności od waluty, w której brany jest kredyt, okresu kredytowania oraz oferty danego banku.

Tags: , ,

wtorek, Sierpień 24th, 2010 kredyt Brak komentarzy

Znajdziemy tani kredyt

wypełnij pola