Archive for Luty, 2016

ING Bank Śląski zwyciężył w rankingu kont przygotowanym przez portal Banking-Magazine. Tym…

Kalkulator kredytów gotówkowych ING Bank Śląski zwyciężył w rankingu kont przygotowanym przez portal Banking-Magazine. Tym samym Konto Direct otrzymało tytuł Produktu rekomendowanego przez Banking-Magazine.

Jak podaje portal Banking-Magazine  Bank, który znalazł się na szczycie rankingu, wielokrotnie chwalony jest przez klientów i internautów za jakość oferowanych produktów finansowych. Konto z Lwem Direct, podstawowy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ING Banku Śląskiego, tylko tę opinię potwierdza.

Redakcja portalu Banking-Magazine przeanalizowała ofertę kont najpopularniejszych polskich banków i nagrodziła te, które dają klientom najwięcej korzyści przy jednocześnie niskich kosztach.
 
W rankingu brano pod uwagę:

Opłatę za prowadzenie rachunku;
Opłatę za wydanie/użytkowanie karty wydanej do konta;
Koszty przelewów;
Koszt wypłaty środków z bankomatu w kraju i zagranicą;
Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku;
Produkt oszczędnościowy towarzyszący ROR;
Wszelkiego rodzaju darmowe lub płatne dodatkowe oferty i usługi dodawane do rachunku;
Metody otwarcia rachunku.

Konto Direct to wielofunkcyjne konto osobiste z dostępem do pieniędzy przez internet, telefon, sieć bankomatów i oddziałów w całej Polsce. Oprócz pełnej funkcjonalności rachunku internetowego, umożliwia m.in. wygodne oszczędzanie z programem Smart Saver, spersonalizowanie wizerunku karty płatniczej, udział w programie lojalnościowym Bankujesz-zyskujesz. Klienci mogą otworzyć konto w ING Banku Śląskim całkowicie online bez wizyty w oddziale banku.

Dobra lokata 7000 zł na osiem miesięcy. Zestawienie z dnia wtorek, 24 listopada 2015r.

Tags: , , ,

sobota, Luty 6th, 2016 rozmaitości Brak komentarzy

4 grudnia 2012 r. Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się na połączenie Rafeisen Bank Pol…

Kredyty kalkulator 4 grudnia 2012 r. Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się na połączenie Rafeisen Bank Polska z jego w pełni konsolidowaną spółką zależną Polbank EFG. Planuje się, że fuzja prawna obu banków wejdzie w życie na przełomie roku.

 
Rafeisen Bank Polska S.A., powiększony o wniesiony majątek Polbank EFG, będzie działał na rynku pod marką Rafeisen Polbank. Decyzja nadzoru umożliwia podjęcie kolejnych działań zmierzających do pełnego zintegrowania obu instytucji. Fuzja operacyjna powinna zakończyć się w I połowie 2014 r.

 
Bank powstały w wyniku połączenia będzie jednym z największych kredytodawców w Polsce – siódmym pod względem wielkości aktywów – i obsługującym klientów w prawie 400 placówkach na terenie całego kraju. W celu pełnego wykorzystania efektów synergii wynikających z połączenia obu instytucji oraz ze względu na niepewne perspektywy krajowej gospodarki, nowe regulacje prawne i zmniejszony popyt na usługi finansowe nowy bank rozpocznie w przyszłym roku program restrukturyzacji. Obejmie on między innymi zmniejszenie stanu zatrudnienia oraz zamknięcie niewielkiej liczby oddziałów, które zlokalizowane są zbyt blisko siebie i ich utrzymywanie nie stwarza wartości dodanej dla klientów.

 
Redukcje będą dotyczyć ok. 800 osób, czyli 12% załogi, by w końcu 2015 r. bank osiągnął zatrudnienie na poziomie ok. 6000 pracowników. Jednocześnie na miejsce osób dobrowolnie odchodzących z banku nie będą przyjmowani nowi pracownicy. Ograniczenie liczby etatów obejmie głównie segment detaliczny oraz częściowo centrale obu banków.

 
Połączenie Rafeisen Bank Polska i Polbank EFG oznacza fuzję idealnie pasujących do siebie instytucji, które wcześniej działały w odrębnych segmentach rynku. Dzięki temu niewiele było obszarów, w których struktury obu organizacji nakładały się na siebie. Zależy nam na maksymalnym wykorzystaniu integracji do zoptymalizowania procesów i funkcji i tym samym podniesienia konkurencyjności nowej organizacji. W nieunikniony sposób dotyczy to między innymi wielkości zatrudnienia. Ograniczanie kosztów wymuszają również inne czynniki: trudne otoczenie gospodarcze, silna konkurencja, rosnące wymogi kapitałowe i płynnościowe oraz postęp technologiczny, wiążący się z automatyzacją procesów i rozwojem elektronicznych kanałów obsługi. Podobne działania, skutkujące zwolnieniami pracowników, podejmują również inni przedstawiciele sektora. Pracom restrukturyzacyjnym w obu łączących się bankach towarzyszy jednak wiele inicjatyw, których celem jest zachowanie miejsc pracy. Chcemy także wspierać osoby, których dalsze zatrudnienie w nowej organizacji nie będzie możliwe – powiedział Piotr Czarnecki, Prezes Zarządu Rafeisen Bank Polska.

 
Program restrukturyzacji wpłynie na wzmocnienie pozycji nowego banku jako obsługującej wszystkie segmenty rynku uniwersalnej instytucji, zapewniając jej stabilny rozwój z korzyścią dla ok. 900.000 klientów. Połączenie międzynarodowej pozycji marki Rafeisen z doskonałą rozpoznawalnością Polbanku na lokalnym rynku oraz połączenie silnej pozycji Rafeisen Bank Polska w bankowości korporacyjnej i sektorze MSP ze znaczącą obecnością Polbanku w segmencie detalicznym stworzą dla nowej organizacja solidną bazę do rozwoju zdywersyfikowanego biznesu. Na czele zarządu nowego banku będzie stał Piotr Czarnecki. Pierwszym Wiceprezesem zostanie Kazimierz Stańczak, dotychczasowy Prezes Zarządu Polbank EFG.

 
Źródło: Rafeisen Bank Polska S.A.

Oferta dnia kredyt 37000 środa, 13 stycznia 2016r.

Tags: , , ,

sobota, Luty 6th, 2016 rozmaitości Brak komentarzy

Znajdziemy tani kredyt

wypełnij pola