Archive for Grudzień, 2015

Dane pochodzące z różnych badań wskazują, że w Polsce rok, a może nawet i lata mobile t…

Praca sezonowa dla młodzieży

Dane pochodzące z różnych badań wskazują, że w Polsce rok, a może nawet i lata mobile trwają w najlepsze. Ponad połowa Polaków posiada już smartfona i spędza przed jego ekranem średnio 3 godziny dziennie. Megapanel donosi, że już 14 proc. odsłon na polskich stronach internetowych pochodzi właśnie z urzadzeń mobilnych.

Aplikacja mobilna to produkt zintegrowany z telefonem, ściśle
powiązany z możliwościami systemu operacyjnego oraz funkcjami
urządzenia. Natomiast mobilna strona WWW jest rozwiązaniem uniwersalnym
dedykowanym na wszystkie popularne systemy mobilne, przez co ma też
pewne ograniczenia. Najlepiej zainwestować w stworzenie aplikacji i
mobilnej strony internetowej. Co zrobić jednak, gdy możemy wybrać tylko
jedną opcję?

Które rozwiązanie jest lepsze dla użytkowników powiedział newsrm.tv
Łukasz Kuc, bureau director, PKO Bank Polski.
Uczestnicy konferencji Jak zarabiać na mobile? mogli dowiedzieć się
m.in jak skutecznie wykorzystywać mobile w działaniach biznesowych.
Organizatorem wydarzenia był Brief.

newsrm.tv

Praca sezonowa zbiory

Tags: , , ,

niedziela, Grudzień 6th, 2015 rozmaitości Brak komentarzy

W minionym roku sprawozdawczym Visa Europe (do końca września 2014 r. system Visa odnot…

Auta dostawcze używane

W minionym roku sprawozdawczym Visa Europe (do końca września 2014 r. system Visa odnotował w Polsce duże postępy w zakresie użytkowania kart Visa do płacenia i ograniczania w ten sposób roli nieefektywnej gotówki. W porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym wartość płatności kartami Visa wydanymi przez polskie banki wzrosła o 17,3%, a ich liczba o 26,5%.

 

Visa Europe przewiduje dalsze szybkie wypieranie gotówki w obecnym roku dzięki nasileniu działań zwiększających skalę transakcji bezgotówkowych, w tym zacieśnianiu współpracy z detalistami oraz szerokiemu wdrażaniu wspólnie z bankami członkowskimi innowacyjnych rozwiązań płatniczych. Prace nad rozwojem płatności mobilnych Visa prowadzi już 9 banków, a 13 pracuje nad dalszym rozwojem portfela elektronicznego V.me by Visa.

 

W okresie 12 miesięcy do września 2014 r. liczba płatności dokonanych polskimi kartami Visa zbliżyła się do 1,1 mld. Wartość płatności kartami Visa wzrosła o 17,3%, osiągając równowartość 21,4 mld euro, a całkowita wartość transakcji (łącznie płatności i wypłaty z bankomatu zwiększyła się o 8,9% do 66 mld euro. Szybko rozwijały się także płatności polskimi kartami Visa w handlu internetowym – ich łączna liczba osiągnęła 20,5 mln (wzrost o 32%, a wartość 959 mln euro (wzrost o 26,8%.

 

Jesteśmy zadowoleni z postępującego rozwoju płatności kartowych w Polsce. Mamy jednak świadomość, że banki – z którymi blisko współpracujemy – odnotowały duży spadek przychodów z tytułu opłat interchange. Dlatego coraz mocniej współdziałamy w zakresie rozwoju ich biznesu, wspólnie dostosowując się do nowej rzeczywistości m.in. poprzez działania przyśpieszające budowę skali obrotu bezgotówkowego, zarówno w sklepach fizycznych, jak i w internecie, takie jak rozwój sieci akceptacji, w tym wygodnych płatności zbliżeniowych, promocję używania kart w ich funkcji płatniczej i dostarczanie innowacyjnych produktów płatniczych dla klientów banków – powiedziała Małgorzata OShaughnessy, dyrektor zarządzająca regionem Europy Środkowo-Wschodniej, Visa Europe.

 

Wysiłki podjęte wspólnie z bankami, agentami rozliczeniowymi i detalistami na rzecz zastąpienia nieefektywnej gotówki płatnościami kartą przynoszą zamierzony skutek. Transakcje bezgotówkowe stanowią już 67% wszystkich transakcji polskimi kartami Visa – dodała Małgorzata OShaughnessy.

 

Przykładem kampanii marketingowych oraz inicjatyw promocyjnych podejmowanych z największymi detalistami jest Promocja upominkowa,przeprowadzona w 2014 r. wspólnie z siecią stacji BP. Intensywne działania skierowane zostały także do osób dokonujących zakupów on-line – zrealizowano m.in. kampanię edukacyjną i dwie wspólne promocje z serwisem Allegro.  

Istotne znaczenie dla wzrostu płatności kartami Visa w 2014 r. miała kontynuacja działań na rzecz rozwoju sieci akceptacji, wspieranych przez banki. W ramach Programu Małych Miast, który skupia się na małych miejscowościach i obszarach wiejskich, w ub. roku zainstalowano ponad 35 tys. terminali POS u przeszło 25 tys. detalistów. Niższe opłaty interchange skłoniły do rozpoczęcia akceptacji kart m.in. największą sieć detaliczną w kraju, Biedronkę. Obecnie łączna liczba terminali POS na polskim rynku osiągnęła 400 tys., z czego ponad 75% przyjmuje płatności zbliżeniowe – zarówno kartami, jak i mobilne.

 

Ważną częścią strategii Visa jest wprowadzanie wspólnie z bankami członkowskimi innowacji. W 2014 r. tworzone były podwaliny pod masowe wdrożenia płatności mobilnych i portfela V.me by Visa. W grudniu ub. r. zostały udostępnione klientom mobilne płatności zbliżeniowe Visa wykorzystujące tzw. bezpieczny element na karcie SIM. Z kolei 9 banków pracuje nad udostępnieniem takich płatności opartych o chmurę i technologię Host Card Emulation. Portfel elektroniczny V.me by Visa od kwietnia 2014 r. jest oferowany przez ING Bank Śląski, a sieć akceptacji usługi obejmuje już detalistów odpowiedzialnych za niemal 45% obrotów w polskim e-handlu. Nad udostępnieniem rozwiązania pracuje już kolejnych 12 banków. Wszystkie banki zaangażowane w rozwój V.me by Visa odpowiadają łącznie za wydawnictwo ponad 85% kart Visa w Polsce.

 

Wdrażanie w Polsce nowych, innowacyjnych usług jest możliwe dzięki sukcesywnie rozbudowywanej w ostatnich latach przez Visa bezpiecznej europejskiej platformie do przetwarzania danych transakcji dokonywanych kartami Visa zarówno w środowisku fizycznym, jak i w internecie. Ta platforma jest już efektywnie wykorzystywana przez polskie banki, m.in. do rozliczeń transakcji krajowych. W oparciu o tę platformę Visa Europe skutecznie, bezpiecznie i efektywnie kosztowo przetworzyła w ostatnim roku sprawozdawczym 950 mln płatności w Polsce. System ten funkcjonuje ze 100-procentową dostępnością w całej Europie nieprzerwanie od maja 2007 r.

 

W 2015 r. Visa Europe będzie kontynuować swoją strategię szybkiego rozwoju skali obrotu bezgotówkowego w Polsce oraz wdrażania i rozwijania innowacyjnych rozwiązań płatniczych. Na kolejny poziom przeniesiemy także naszą współpracę z detalistami. W połowie roku w Polsce uruchomiona zostanie platforma kontekstowych ofert powiązanych z kartami, która pozwoli dostarczać konsumentom – za ich zgodą – dedykowane, spersonalizowane oferty odpowiadające ich zachowaniom zakupowym – zapowiada Małgorzata OShaughnessy. Jestem przekonana, że obecny rok będzie bardzo dobry dla rozwoju płatności systemu Visa w kraju a Polska pozostanie jednym z najbardziej innowacyjnych rynków płatniczych w Europie – podsumowuje szefowa regionu, którego centrala znajduje się w Warszawie.

Visa w Europie

Prezes Visa Europe, Nicolas Huss, powiedział: Żyjemy w bardzo interesujących z punktu widzenia płatności czasach, a rok bieżący zapowiada się jako okres ogromnych możliwości. Będziemy dalej zdobywać nowe obszary zajęte dotąd przez płatności gotówkowe, które wciąż jeszcze stanowią 70% ogółu transakcji płatniczych w Europie. Będziemy korzystać z wszechobecności technologii cyfrowych w naszym otoczeniu dla rozwoju rozwiązań płatniczych nowej generacji. I co najważniejsze, będziemy dalej polepszać jakość usług na rzecz detalistów i konsumentów, czyniąc płatności prostszymi, bardziej inteligentnymi i bezpiecznymi niż kiedykolwiek dotąd.

 

Realizacja naszej wizji oparta jest na mocnych podstawach. Wyniki finansowe osiągnięte w 2014 r. gdy przychody brutto wzrosły o 9% w skali roku okazały się najlepsze w całej naszej historii. Dzięki temu możemy przysparzać niemałych korzyści naszym instytucjom członkowskim bankom i dostawcom usług płatniczych zarówno jako udziałowcom, jak i jako klientom naszej organizacji. Wyniki te dowodzą również, że nasza marka, skala działalności, zasięg, niezawodność i bezpieczeństwo to czynniki przyciągające najlepszych partnerów do współpracy na rzecz przekształcania sposobów dokonywania i otrzymywania płatności.

 

Ogromne znaczenie ma dla nas współpraca z detalistami. Uważamy, że nadszedł już czas, żeby wyjść poza dyskusje o stawkach opłat w kierunku bardziej konstruktywnych działań. Nadchodzi czas regulacji opłat interchange, co według szacunków Komisji Europejskiej przyniesie europejskim detalistom oszczędności rzędu 6 mld euro. Visa Europe inwestuje w rozwój nowych rozwiązań płatniczych ponad 200 mln euro rocznie. Gdyby detaliści przeznaczyli na inwestycje jedynie niewielką cząstkę oszczędności z obniżki interchange, wówczas moglibyśmy wspólnie osiągnąć znaczący postęp w dostarczaniu klientom coraz bardziej pozytywnych doświadczeń zakupowych.

 

Jak wskazują wyniki za rok sprawozdawczy kończący się we wrześniu 2014 r., w Europie zostało wydanych ponad 500 mln kart Visa czyli średnio jedna na każdego dorosłego mieszkańca z czego ponad 100 mln to karty zbliżeniowe. Kartami Visa jest już opłacane jedno z każdych 6 euro wydawanych w Europie na konsumpcję. Płatności bezgotówkowe kartami Visa w punktach handlowo-usługowych przekroczyły wartość 1,5 bln euro (1 500 mld euro odnotowując wzrost o 9,4% w porównaniu z 2013 r. przy liczbie transakcji na poziomie 37 mld. Całkowita wartość transakcji z użyciem kart Visa (obejmująca również wypłaty z bankomatów przekracza już 2 bln euro. W handlu elektronicznym wydatki użytkowników kart Visa w całej Europie wzrosły o 17% do poziomu 280 mld euro.

Samochody ogłoszenia

Tags: , , ,

sobota, Grudzień 5th, 2015 rozmaitości Brak komentarzy

Aż 77% finalistów międzynarodowego konkursu EY Entrepreneur of the Year deklaruje przyr…

Ogłoszenia auta osobowe

Aż 77% finalistów międzynarodowego konkursu EY Entrepreneur of the Year deklaruje przyrost miejsc pracy w ich firmach  w bieżącym roku wynika z czwartej edycji Światowego Badania Nowotworzonych Miejsc Pracy przeprowadzonego przez firmę doradczą EY (EY Global Job Creation Survey. Ankietowani przedsiębiorcy optymistycznie oceniają perspektywy lokalnej (71% i globalnej (66% gospodarki. Co ciekawe, przedstawiciele rynków wschodzących w tym Chin, Indii, czy Środkowego Wchodu są prawie dwukrotnie bardziej optymistyczni niż reprezentanci Francji, Australii czy Japonii.   

W badaniu wzięło udział 201 finalistów międzynarodowego konkursu EY Entrepreneur of the Year. Druga grupa badanych składała się z ponad 2000 przedsiębiorców z całego świata. W trzeciej, znaleźli się młodzi ludzie w wieku 18-25 lat z 13 kluczowych rynków.

 

Optymistyczny jak Przedsiębiorca Roku

Ponad ankietowanych finalistów konkursu, którzy charakteryzują się wyjątkową innowacyjnością, charyzmą i pasją, planuje zwiększenie zatrudnienia w tym roku. Dla porównania, w przypadku pozostałych uczestników badania, niecała połowa ankietowanych (47% deklarowała podobną chęć, podczas gdy 49% stwierdziło, że liczba pracowników nie ulegnie zmianie.

 

Znacznie mniej optymistyczni byli uczestnicy innego globalnego badania EY, Barometru Nastrojów Menedżerów (Capital Confidence Barometer. Wśród ankietowanych 1600 osób wysokiego szczebla kierowniczego z 54 krajów, tylko 29% stwierdziło, że w 2015 roku zwiększy zatrudnienie.

 

- Ten optymizm wśród laureatów konkursu EY World Entrepreneur of the Year nie dziwi. Podczas tegorocznego finału w Monte Carlo będąc członkiem jury przekonałem się, jaki potencjał drzemie w twórcach firm i jak bardzo są zdeterminowani, by osiągnąć sukces. Najlepszym przykładem jest tegoroczny zwycięzca, Mohed Altrad, który urodził się na syryjskiej pustyni, w jednym z beduińskich plemion, a obecnie stoi na czele grupy, której przychody sięgają 960 milionów USD, a firma zatrudnia około 7 tysięcy osób na całym świecie mówi Ewald Raben, CEO Grupy Raben i Przedsiębiorca Roku 2012.

 

Ostrzeżenia na horyzoncie

Wśród najczęściej wymienianych zagrożeń biznesowych 31% ankietowanych przedsiębiorców wskazało negatywne warunki rynkowe, 28% rosnące koszty, a 23% brak rąk do pracy. Im większa firma, tym ten trzeci czynnik znajdował się wyżej w zestawieniu. Z kolei w Wielkiej Brytanii i Niemczech na pierwszym miejscu znalazła się biurokracja. Natomiast rynki wschodzące wskazały na rosnącą konkurencję na arenie międzynarodowej.

 

Przyszłość w jasnych barwach

Przedsiębiorcy są bardzo optymistyczni jeśli chodzi o ocenę perspektyw lokalnej i globalnej gospodarki. Tak uważa odpowiednio 71% i 66% badanych. Największy poziom zaufania deklarują przedstawiciele z Chin, Indii, Bliskiego Wschodu oraz Afryki Północnej. Dla porównania, najbardziej sceptyczni są przedstawiciele Francji, Australii i Japonii. Z kolei niemieccy przedsiębiorcy bardzo pozytywnie wypowiadali się o perspektywach własnej gospodarki, podczas gdy globalne nie są ich zdaniem tak optymistyczne.

 

Spokojni o talenty

W przedsiębiorstwach, które deklarują inwestycje w talenty, liczba zatrudnionych wzrośnie średnio o 17%. Największymi optymistami są przedsiębiorcy z Chin, Afryki Subsaharyjskiej, Indii i Meksyku. Z kolei najbardziej ostrożni są ankietowani z Brazylii i Japonii. Różnice między rynkami rozwiniętymi a gospodarkami wschodzącymi stopniowo się zacierają. To, co będzie decydowało o wzroście tych drugich, to coraz liczniejsza klasa średnia. Szybszy wzrost gospodarczy i korzystna struktura demograficzna będą procentować w ciągu kolejnej dekady.

 

Blisko połowa (47% przedsiębiorców zamierza zatrudniać poza swoim rodzimym rynkiem. Głównym powodem będzie wejście na nowe rynki (55% i zwiększenie produkcji (36%. Co ciekawe, to młodzi przedsiębiorcy, poniżej 35. roku życia, częściej deklarują inwestycje w nowe kadry niż ich starsi odpowiednicy.  Najwięcej miejsc pracy ma szansę powstać na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej a także w Chinach i Indiach.  Chęć rozwijania biznesów zagranicą wskazuje na to, że dla przedsiębiorców z potencjałem i determinacją oraz odpowiednim wsparciem tworzą się szanse na skalę globalną. Na ich ekspansji zyskują nie tylko oni sami. W interesie rządzących, korporacji i mniejszych przedsiębiorców jest wspólne działania na rzecz tworzenia przyjaznych warunków dla rozwoju biznesu i powstawania nowych miejsc pracy – mówi Bartłomiej Smolarek, Partner w EY, audytor konkursu EY Przedsiębiorca Roku.

 

Zdaniem prawie badanych, firmy mają wystarczający dostęp do wykształconych, młodych kadr z odpowiednimi kompetencjami. Najrzadziej na brak talentów narzekają przedstawiciele rynków wschodzących, najczęściej, przedsiębiorcy z Japonii (51%, Niemiec (38% i Brazylii (36%. Zdaniem ankietowanych, największe braki kompetencyjne w pokoleniu, które wejdzie na rynek pracy, dotyczą czytania i pisania oraz umiejętności technicznych.

 

Wsparcie na starcie

Przedsiębiorcy podejmują działania mające na celu pomoc młodym ludziom na rynku pracy. Zaledwie 14% badanych zadeklarowało, że nie wspiera zatrudnienia młodych. Co ciekawe, w Japonii ten odsetek wyniósł aż 38%. Co trzeci przedsiębiorca pomaga początkującym pracownikom poprzez mentoring lub współpracuje z lokalnymi szkołami tak, aby dopasować program nauczania do rynku pracy. Najwięcej, bo aż 41% badanych deklaruje, że organizuje staże i praktyki.

 

Młodzi optymistyczni

Także ankietowani młodzi ludzie są optymistycznie nastawieni do swoich szans na rynku pracy. 84% z nich pozytywnie ocenia szanse, najwięcej (97% w Afryce Subsaharyjskiej, najmniej, bo zaledwie 54% w Japonii. – Na rynkach wschodzących firmy powstają często z braku alternatyw w postaci możliwości zatrudnienia za godziwą pensję, na  wysokim stanowisku. Potwierdzają to także laureaci poprzednich światowych finałów EY World Entrepreneur of the Year m.in. Uday Kotak z Kotak Mahindra Bank (Indie, James Mwangi, Equity Bank Limited (Kenia czy Olivia Lum z Hyflux Limited (Singapur mówi Barbara Górska, Dyrektor Konkursu EY Przedsiębiorca Roku. 

 

Wśród ankietowanych, 91% młodych ludzi z Meksyku i 89% z Chin chce założyć swoją własną firmę. W ostatniej w tym zestawieniu Japonii taką wolę deklaruje 36%. Wśród branż, w których młodzi przedsiębiorcy najchętniej zaczęliby działalność, 18% wskazało dobra konsumpcyjne, technologię, a także media i rozrywkę. Do największych ich zdaniem barier w założeniu firmy należy brak finansowania, negatywne czynniki gospodarcze a także konkurencja i brak dobrych rad.

 

O badaniu:

W 2015 roku miała miejsce czwarta edycja badania EY Global Job Creation Survey. Badanie oparte jest na grupie 201 finalistów światowego konkursu EY Przedsiębiorca Roku z poprzednich edycji oraz 2 144 przedsiębiorców z całego świata. Osobno zbadano także grupę 2 807 młodych ludzi między 18. a 25. rokiem życia z 13 globalnych rynków. Wśród ankietowanych znaleźli się studenci, pracownicy podejmujący pierwszą pracę a także osoby  poszukujące zatrudnienia. Badanie zostało przeprowadzone w marcu 2014 roku.

 

O konkursie:

Trwa 13. polska edycja międzynarodowego konkursu EY Przedsiębiorca Roku, który wyróżnia wiodących twórców firm umożliwiając nawiązanie wartościowych relacji biznesowych. Do konkursu można zgłaszać się bezpłatnie w trzech kategoriach – Produkcja i Usługi, Nowe Technologie/Innowacyjność oraz Nowy Biznes. Oceny kandydatur dokonuje niezależne od EY Jury pod przewodnictwem Ambasadora Jerzego Koźmińskiego, wybitnego ekonomisty, Prezesa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca 2015 r. poprzez formularz na stronie www.przedsiebiorcaroku.pl

Auta ogłoszenia

Tags: , , ,

sobota, Grudzień 5th, 2015 rozmaitości Brak komentarzy

Znajdziemy tani kredyt

wypełnij pola