Archive for Marzec, 2011

Kredyt mieszkaniowy, kredyt preferencyjny

Niemal pięć milionów konsumentów w Kraju przepłaca za ubezpieczenie

Pięćdziesiąt jeden procent polskich konsumentów powyżej 24 lat może wypłacać mniej za polisy komunikacyjne. Starczy zmienić ubezpieczyciela na tańszego – wychodzi z badań wykonanych przez instytut badawczy IPSOS. Za całościową sumę zaoszczędzonych w przytoczony sposób środków można by zbudować 35-kilometrowy odcinek nowoczesnej drogi.

Według informacji IPSOS, poziom konsumentów, jacy teraz przepłacają za polisę, to wstępnie 4,5 mln konsumentów. Zwykle, statystyczny kierowca ponad 24 lat zdołałby odłożyć 400 złotych. Razem kwota pieniędzy dla tej grupy konsumentów wyniosłaby w przybliżeniu półtora mld złotych.

Z badań wychodzi między innymi, że bez mała trzy czwarte posiadaczy ubezpieczonych w Kraju pojazdów nie przyjmuje żadnych działań w celu zaznajomienia się z propozycją polis samochodowych innych firm ubezpieczeniowych. 73 procent członków badań potwierdziło, że przed nabytkiem bieżącej polisy komunikacyjnej nie zapoznało się z propozycją konkurencyjnego ubezpieczyciela. A to jest właśnie wyjście do {ubezpieczenia komunikacyjnego.

Tags: , , , , , , , , , , ,

środa, Marzec 30th, 2011 Bez kategorii Comments Off

Cena ubezpieczenia OC

Ubezpieczenia OC

Przy wykupieniu umowy OC sprawca kolizji nie rekompensuje za wyrządzone krzywdy z swojej kasy. Wykonuje to towarzystwo ubezpieczeniowe. Zapłata odszkodowania dotyczy na przykład opłat reperacji samochodu, w który kierowca uderzył (to szkody rzeczowe) oraz odszkodowania dla osób rannych w stłuczce (krzywdy osobowe). Ubezpieczenie OC działa jedynie w chwili, kiedy do zajścia doszło w związku z ruchem pojazdu.

Jakie mogą być owoce braku Ubezpieczenia OC

Posiadaczowi pojazdu, który nie wykupił pakietu OC, zagrażają kary.

Oprócz tego, nieubezpieczony samochód jest bezwarunkowo usunięty z ruchu drogowego, co nakłada na jego właściciela zlecenie pokrycia kosztów ciągnięcia pojazdu i jego pobytu na parkingu.

Konsekwencje braku pakietu OC są wiele wyższe w momencie, gdy kierowca pojazdu wywoła wypadek. Wówczas zmuszony jest do pokrycia strat związanych z naprawą samochodu, oraz jego ciągnięciem. Może się także wydarzyć, że będzie musiał pokryć opłaty leczenia i kuracji, a w radykalnych przypadkach – wypłacać rannemu dożywotnią rentę.

Wskazane jest również pamiętać, że mimo posiadania aktualnego OC, instytucja ubezpieczeniowa może dochodzić od sprawcy kolizji zwrotu odszkodowania zrealizowanego w jego ramach, o ile ten był pijany, zniknął z miejsca kolizji albo nie posiadał upoważnień do prowadzenia pojazdu

Jak postąpić, gdy doszło do wypadku, a autor szkody nie ma polisy

Należy bezwzględnie wezwać policję. Roszczenia należy kierować do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za pośrednictwem jakiegokolwiek ubezpieczyciela, na bazie policyjnego protokołu z miejsca zdarzenia. Wraz ze zgłoszeniem należy przedstawić rejestr całych dokumentów potwierdzających zaistniałą krzywdę. Będą one podstawą do wypłaty świadczeń i odszkodowań przez UFG

Jeśli doszło do wypadku to mamy prawo dopominać się od kierowcy, uczestniczącego w wypadku, aby podał swoje informacje personalne, informacje osobowe właściciela pojazdu także informacje dotyczące firmy ubezpieczeniowej, z jakim zawarta jest umowa ubezpieczenia OC. Dzięki temu będziemy wiedzieli do kogo wystąpić o rekompensatę.

Jeżeli w zdarzeniu nikt nie został zabity lub poszkodowany, nie ma obowiązku przyzywania policji. Jeżeli sprawca kolizji nie poczuwa się do winy, albo dostarczone przez niego informacje wywołują wątpliwości, powinno się jednak to zrobić. Notatka urzędowa stanowi dla firmy ubezpieczeniowej argument, że wskazane zajście rzeczywiście miało miejsce.

Osoby nawet mocno poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych często nie zdają sobie sprawy, że ubezpieczyciel winnego ma obowiązek zadośćuczynić doznane straty i zwrócić całe koszty związane z leczeniem.

Pierwszym krokiem na drodze do pozyskania należnego świadczenia jest zgłoszenie szkody do firmy ubezpieczeniowej. Sam sprawca ma zadanie poinformowania swojego towarzystwa ubezpieczeniowego o spowodowaniu kolizji, ale bardzo często go nie wypełnia.

Po wynagrodzenie strat i szkód najkorzystniej wystąpić niezwłocznie po wypadku, bo wtedy doznane obrażenia są najbardziej widoczne, a poniesione koszty prościej udokumentować.

Tags: , , , , , , , ,

poniedziałek, Marzec 21st, 2011 Bez kategorii Comments Off

Jak wytypować dobre konto

Jak typować atrakcyjne konto bankowe

Oferta kont osobistych dostępnych na naszym rynku jest bardzo szeroka. Nastał dobry okres dla tego artykułu i widać to dobrze po coraz ciekawszych usługach dodatkowych i promocjach połączonych z rachunkiem osobistym. Niedawno do wyścigu o klienta dołączył Bank Millennium, proponując właścicielom Dobrego Konta zwrot 3 procent wartości wydatków na sprawunki przeprowadzonych kartą finansową w sklepach spożywczych, hipermarketach i stacjach benzynowych w całej Polsce. Wybrane instytucje finansowe świadczą dodatkowo użytkowanie z darmowego pakietu assistance ewentualnie premie pieniężne za założenie konta. Przed zatwierdzeniem umowy i przeniesieniem ROR-u do innej instytucji wskazane jest zapoznać się uważnie z pełną propozycją kilku instytucji, bo nie wszystkie informacje znajdziemy w reklamach.

Opłaty to na ogół pierwsze, na co kierujemy uwagę przy wyborze konta osobistego. Warto przyjrzeć się im bliżej i zbadać detalicznie całą tabelę opłat, może się w niej kryć do licha i trochę haczyków i zakamuflowanych opłat. Banki upubliczniają takie dokumenty w swoich jednostkach i na stronach internetowych. Oprócz opłaty miesięcznej za prowadzenie konta wskazane jest sprawdzić, jaką cenę bank weźmie za transfery internetowe, wydanie karty bankowej oraz jej obsługę, a dodatkowo wypłaty z bankomatów. Użytkowanie z bankomatów swoich instytucji finansowej na ogół jest darmowe, ale wskazane jest zapoznać się z cennikiem opłat za wypłaty z bankomatów innych banków, a dodatkowo z bankomatów za granicą. Dobrze jest zweryfikować także, jak rozbudowana jest sieć placówek instytucji finansowej i bankomatów także czy ich miejsce odpowiada naszym potrzebom.

Tags: , , , , , ,

sobota, Marzec 19th, 2011 Bez kategorii Comments Off

Jak obliczyc zdolnosc finansowa

Pozytywna decyzja instytucji finansowej, jak i wielkość kredytu zależne są od zdolności finansowej. Instytucja finansowa musi mieć możność zbadania czy prawdopodobny kredytobiorca będzie w stanie spłacać raty zobowiązania wraz z odsetkami. Co bank bierze pod uwagę?

Zdolność płatnicza to, najkrócej rzecz biorąc, perspektywa
zaciągnięcia zobowiązania i spłaty go wraz z odsetkami w sprecyzowanym przez instytucję finansową okresie. Sprawdzenie zdolności finansowej nie wpływa jednak jedynie na sam fakt udzielenia kredytu. Niebagatelną rolę odgrywa także w określeniu wysokości zobowiązania.

Dla instytucji finansowej jest to wiadomość, że klient będzie w stanie spłacać pożyczkę systematycznie. Konsument zaś skupi się na poszukiwaniu lokalu, na jakie w istocie go stać. Banki oceniają zdolność finansową różnorako, biorąc pod uwagę dużo czynników. Ważnym elementem jest także to, jakie ryzyko jest w stanie zaaprobować bank.

Na co bank zwraca uwagę

Zasadniczo, zdolność płatnicza jest wyznaczana na podstawie rzeczywistego bilansu dochodów i wydatków.Nie są to jednakże jedyne czynniki.

Instytucja finansowa weźmie pod uwagę także:

 • stan cywilny;
 • wykształcenie;
 • wykonywany zawód (w tym sposób uzyskiwania dochodu – np. umowa o pracę, umowa zlecenia, swoja aktywność gospodarcza);
 • ilość i regularność dochodów;
 • liczbę osób w Twoim gospodarstwie;
 • wkład własny;
 • okres spłaty kredytu.

Instytucja finansowa bada dodatkowo Twoją historię finansową. Wcześniejsze kłopoty ze spłatą zobowiązania mogą w dużym stopniu skomplikować lub wręcz udaremniać Ci zaciągnięcie zobowiązania

Tags: , , , , , ,

środa, Marzec 9th, 2011 Bez kategorii Comments Off

Pożyczka hipoteczna doskonale wyjscie

Hipoteczny kredyt

Wysoką barierą, jaka zawadza nam w toku podejmowania decyzji o kredytcie hipotecznym jest poręczenie hipoteczne, które trzeba zapewnić bankowi. Bez takiego zabezpieczenia niestety nie możemy liczyć na żaden kredyt mieszkaniowy.

Co to jest poręczenie hipoteczne?

Jest to akt prawny własności do różnorakiego rodzaju nieruchomości. Aby nieruchomość (dom, mieszkanie itp.) mogła być zaakceptowana przez Bank jako gwarancja pożyczki lub kredytu, musi mieć swoją Księgę Wieczystą, w jakiej można dokonać wpisu o ustanowieniu hipoteki. Brak ustanowionej Księgi Wieczystej nie jest jednakże przeciwwskazaniem do udostępnieniazaciągnięcia pożyczki – w takiej sytuacji będziesz zobligowany do jej założenia po podpisaniu umowy, bądź uruchomieniu pożyczki.

Dlaczego banki żądają od nas takiego zabezpieczenia? Pożyczka na zakup lokalu to całkiem potężna suma, dodatkowo taki kredyt świadczony jest na długi termin. Nawet jeśli w czasie zaciągania pożyczki nasza sytuacja materialna jest bardzo dobra, może się to zmienić w trakcie okresu spłacania.

Instytucje finansowe poprzez poręczenie majątkowe ochraniają się przed potężnymi stratami. Bez wątpienia każdy zakłada że nie będzie żadnego kłopotu ze spłatą, ale takie domniemania i zapewnienia nie wystarczają bankowcom. Niestety aby zaciągnąć duży kredyt np. na zakup mieszkania czy ewentualnie pożyczkę hipoteczną na obojętnie jaki cel trzeba, dać w zastaw bankowi jakąś majętność.

Co jednak zrobić w sytuacji jeśli nie mamy co zastawić? Przecież staramy się o mieszkaniowy kredyt , a mieszkania albo domu nie mamy.

Otóż zabezpieczenie może stanowić nabywane mieszkanie lub stawiany dom. Rzecz jasna jest to zależne od banku ale powinno się wiedzieć że taka ewentualność jest. Także
takie zabezpieczenie hipoteczne mogą zagwarantować nam np. rodzice którzy posiadają własne miesznaie.

Tags: , , , , , , , ,

sobota, Marzec 5th, 2011 Bez kategorii Comments Off

Karta platnicza charakterystyka

Karty płatnicze co nas w nich uwiera.

Kiedy zapłacimy za stosowanie karty kredytowej jak za mokre zboże?

Zaległość spłaty kwoty minimalnej w zadeklarowanym czasie owocuje doliczeniem oprócz odsetek pobocznej opłaty za spóźnienie (zależnie od banku 20-50 zł). Czas spłaty to termin, w którym pieniądze muszą znaleźć się na rachunku karty w banku. Jeśli zatem realizujemy transakcję na poczcie, powinniśmy uczynić to nawet z tygodniowym wyprzedzeniem. Jeśli dokonujemy transferu z banku, najodpowiedniej uczynić to dwa dni przed czasem. Jeśli natomiast mimo uciekających terminów nie zrobimy spłaty zadłużenia, narażamy się na koszty windykacyjne. Informacja telefonicznaalbo odwiedziny pracownika banku mogą kosztować nawet 100 zł.

Wypada także kierować uwagę, by nie przekroczyć limitu zobowiązania. Dotyczy to tzw. wypukłych kart bankowych, jakimi można płacić dodatkowo tam, gdzie nie ma elektronicznych terminali, jakie analizują, czy klient ma na karcie odpowiedni limit do wykonania transakcji. Jednak, gdy transakcja zachodzi ręcznie, takiego kontrolowania nie ma, co może owocować takim właśnie przekroczeniem limitu.

W wyniku przekroczenia limitu z winy klienta instytucje finansowe biorą od posiadaczy kart opłatę wynoszącą około 50 zł.

Karty Bankowe – Kolejne koszty przy wykorzystywaniu karty kredytowej:

 • Ubezpieczenie od kradzieży karty (0-12 zł miesięcznie). Jest to polisa chroniąca kartę na wypadek kradzieży. Coraz regularniej jednak instytucje finansowe dokładają do kart ubezpieczenia inne, np. rabunku gotówki czy materiału nabytego kartą. W niektórych instytucjach finansowych ubezpieczenie jest gratisowe, w innych jest płatne. Może być również dobrowolne lub obowiązkowe.
 • Asekuracja spłaty obciążenia (0,06-0,36 proc. salda zobowiązania miesięcznie). W ramach takiego ubezpieczenia TU spłaca debet na karcie w okoliczności śmierci lub straty możliwości pracy przez posiadacza karty. Odpłatność za ochronę jest co miesiąc szacowana na podstawie salda zobowiązania lub limitu kredytowego. W większości banków wolno z tego ubezpieczenia zrezygnować.
 • Koszty za przekroczenie limitu (20-60 zł). O ile przekroczymy udzielony nam przez instytucję finansową limit na karcie. To może się zdarzyć, gdy płacimy kartą tam, gdzie nie są używane elektroniczne terminale do obsługi kart, np. w taxi.
 • Opłata za spóźnioną spłatę (20-60 zł). Jeśli nie zrobimy spłaty minimalnej w podanym przez instytucję finansową czasie, zapłacimy te koszty.

Tags: , , , , , ,

czwartek, Marzec 3rd, 2011 Bez kategorii Comments Off

Ukryte koszty w pożyczkach

Mieszkaniowy kredyt jak wybrać?

Wszyscy musimy mieć jakiś swój własny kąt. Aczkolwiek nie wszyscy posiadają swoje mieszkania czy domy. Ci co wypożyczają mieszkania bardzo dobrze wiedzą jakie są wysokie koszty wynajmu. Ci którym znużyło się mieszaknie kątem u rodziny lub wynajmowanie lokum mogą zdecydować się na kupno własnego mieszkania, korzystając z hipotecznego kredytu.

>> Porównywarka kredytów gotówkowych. Sprawdź najnowsze bankowe promocje! <<

Nabycie mieszkania czy budowa domu w ten sposób jest adsolutnie możliwe. Aczkolwiek wybierając ofertę konkretnego banku, należy uświadomić sobie kilka rzeczy i odpowiedzieć na parę pytań.

Zobowiązanie w złotych, czy w walucie? Kredyty walutowe są niżej oprocentowane, dlatego większa część kredytów hipotecznych jest udzielanych obecnie we frankach szwajcarskich, uważanych za walutę dość solidną. Pamiętaj jednak, ze zawsze istnieje zagrożenie kursowe – jeżeli waluta podrożeje w porównaniu do złotówki, rata miesięczna, którą będziesz spłacać wzrośnie.

Twoja zdolność finansowa. Pamiętaj, aby odłożyć w swoim budżecie margines bezpieczeństwa na nieoczekiwane wydatki. Koszty rachunków, ubrań, wyżywienia i kredytu nie mogą sumować się do 100%, bo wówczas nawet jakaś choroba czy awaria sprzętu gospodarstwa domowego mocno nadwyręży Twój budżet.

Które raty stałe, czy malejące? Całkowity koszt kredytu w ratach malejących jest niższy. Choć przez połowę okresu spłaty kredytu rata jest większa, niż w przypadku kredytu w ratach równych. Dlatego, jeżeli najistotniejsza jest dla Ciebie mała rata – wybierz kredyt w ratach równych.

Tags: , , , , , ,

wtorek, Marzec 1st, 2011 rozmaitości Comments Off

Znajdziemy tani kredyt

wypełnij pola