Archive for Luty, 2011

Lokaty terminowe

Lokaty

Lokaty terminowe są to depozyty bankowe umieszczane w instytucji finansowej na określony z góry okres czasu. Właściciel lokaty, zwany deponentem, za złożone pieniądze odbiera wypłatę w postaci odsetek. Stopień odsetek zależy od oprocentowania depozytu oraz częstotliwości kapitalizowania odsetek. Oprocentowanie depozytu jest dokładnie związane z długością okresu lokaty.

Oprocentowanie udziałów terminowych ma profil stały lub zmienny (oprocentowanie zmienne lub stałe). Lokaty terminowe z reguły są otwierane na okres od 1-go do 36-u miesięcy. Są również depozyty, których okres trwania jest krótszy (dniowe lub tygodniowe) bądź większy (36-, 48- i 60-miesięczne). Lokaty krótkoterminowe (do 12-u miesięcy) z reguły są oprocentowane niezmienną stopą procentową, natomiast długoterminowe (powyżej 12-u miesięcy) zmienną stopą procentową. Właściciel depozytu zobowiązuje się do nie wypłacania zdeponowanych w instytucji finansowej finansów przed upływem czasu na jaki lokata została założona. Są dwa modele lokat terminowych: lokatę rentierską oraz lokatę dynamiczną.

Przy zawiązywaniu lokaty terminowej powinno się zwrócić uwagę na:

 • Wielkość oprocentowania oraz częstość kapitalizacji depozytu
 • Wielkość sumy minimalnej
 • Czy jest możliwość pertraktowania wysokości oprocentowania w przypadku posiadania większej sumy pieniędzy
 • Czy można wyznaczać pełnomocnika
 • Czy odsetki są dodawane do kapitału czy też bank wysyła na nie oprocentowany rachunek
 • Wielkość specjalnych kosztów związanych z założeniem depozytu
 • Czy jest możliwość wyboru rodzaju depozytu

Tags: , , , , , , , ,

piątek, Luty 25th, 2011 Bez kategorii Comments Off

Szybkie pożyczki czy warto

Jak mądrze zaciągać szybką pożyczkę w instytucji finansowej?

Szybki kredyt jest w dalszym ciągu bardzo kosztowny. Średnie oprocentowanie kredytu gotówkowego w instytucji finansowej przekracza 15 proc. (nie licząc specjalnych prowizji). Jak mądrze wziąć pożyczkę?

Bankowcy już kilka lat temu zaobserwowali, że wystarczy opakować pożyczkę ładniej niż na ogół – w barwy okolicznościowe – by klienci zasówali drzwiami i oknami: kredyty wakacyjne, pożyczka letnia itp. Takie celowo zapakowane reklamy pożyczkowe najczęściej nie różnią się niczym od normalnych. Oprocentowanie lub koszty bywają tylko minimalnie mniejsze, ale najczęściej są to zmiany niewidoczne. A gdzie skryte są pułapki?

Prowizja za udzielenie pożyczki

Ceną za łatwość, z jaką instytucje finansowe opłacają nasze zachcianki, są duże odsetki, jakie należy opłacać przez kilkanaście następnych miesięcy. Bo pożyczki gotówkowe tenie nie są, mimo że w ofertach aż roi się od zachęt – da się spotkać nawet reklamy zatytułowane kredyty 0 proc! To oczywiście tylko tanie triki reklamowe. Prawdziwe oprocentowanie pożyczki, uwzględniające inne koszty i prowizje, sporadycznie spada niżej 20 proc. w skali roku. To przez prowizje, które przyjdzie uregulować za przyznanie pożyczki. W niektórych przypadkach mogą one przewyższać 10 proc. pożyczanych pieniędzy!

Ubezpieczenie pożyczki i opłata przygotowawcza

Niektóre instytucje finansowe nakazują sobie też płacić tzw. opłatę przygotowawczą i zabezpieczenie. W efekcie może wyjść drugie tyle, co same odsetki od kredytu.

*** Tu znajdziesz najlepsze kredyty gotówkowe online ***

 

Tags: , , , , , , , , ,

wtorek, Luty 22nd, 2011 rozmaitości Comments Off

Finanse domowe

Rachunki oszczednosciowo-rozliczeniowe

Konta oszczednosciowo-rozliczeniowe pozwalają na dokonywanie płatności w formie bezgotówkowej. Bank prowadzący Twoje konto przelewa ustaloną przez Ciebie kwotę na oznaczony rachunek np. spóldzielni mieszkaniowej. W ten sposób mozesz np. uregulować czynsz i inne zapłaty. Unikasz stania w kolejkach i ryzyka kradziezy gotówki, a ceny przelewu sa czesto mniejsze od opłat za przekaz wpłaty do stosownej firmy. Gdy potrzebujesz gotówki, możesz wypłacić pieniążki z bankomatu, korzystając z karty debetowej, którą zdobędziesz po otwarciu rachunku oszczednosciowo-rozliczeniowego.

Wybierając instytucję bankową prowadzącą Twoje konto zwróć uwagę na:

 • opłatę za prowadzenie rachunku;
 • oprocentowanie;
 • opłatę za przelew;
 • możność i zasady korzystania z debetu (innymi słowy zaciągania kredytu);
 • możliwość blokowania czesci pieniędzy jako lokata terminowa;
 • dostęp do bankomatów banku prowadzacego rachunek (w innych uiścisz prowizję za wypłatę pieniędzy);
 • dostęp do informacji o stanie rachunku i dokonywanych akcjach (informacje takie mogą być powtarzane telefonicznie, SMS-em, mailem);

NOTKA!

Oprocentowanie rachunku oszczednosciowo-rozliczeniowego jest mniejsze od oprocentowania lokat. Na przekór swojej nazwie nie są dlatego najlepsza forma odkładania pieniedzy. Bardziej celowe moze byc wiec zakładanie lokat bankowych.

niedziela, Luty 20th, 2011 Bez kategorii Brak komentarzy

Pożyczki

Kredyt samochodowy możemy zaciągnąć na zakup samochodu nowego i używanego. W stosunku do zwykłego kredytu gotówkowego ma on tę przewagę, że jest tańszy. Różnica w oprocentowaniu to najczęściej kilka punktów procentowych.

A to dzięki temu, że instytucje finansowe posiadają dobre zabezpieczenie takiego kredytu w postaci auta. Poza tym mają też pewność co do sposobu i przedmiotu, na który zostaną wydane pieniądze.

W zależności od propozycji banku, kredyt samochodowy możemy zdobyć na okres do 6-8 lat. Jeżeli kupujemy samochód używany nie może mieć on więcej niż 15-20 lat w dniu, w którym spłacimy kredyt. Ogólna zasada jest taka: im starsze auto kupujemy, tym wyższe są koszty pożyczki.

Wystartuj od swojego banku

Poszukiwanie kredytu samochodowego warto rozpocząć od banku, w którym posiadamy już rachunek. W takiej sytuacji możemy najczęściej liczyć na obniżkę prowizji oraz ułatwienie procedury. Bank zna już naszą historię finansową i ma udokumentowane miesięczne dochody. W związku z tym nie będzie potrzebował dodatkowych poświadczeń i łatwiej zgodzi się na pożyczkę bez własnego wkładu.

Z kolei propozycja kredytowa dostępna bezpośrednio w salonie samochodowym może być droższa. Bank musi bowiem sfinansować prowizję sprzedawcy.

Aczkolwiek w przypadku instytucji finansowych wyspecjalizowanych w kredytach motoryzacyjnych, jak np. Fiat Bank, Toyota Bank Polska itp., może się okazać, że na auto danej marki otrzymamy korzystniejsze warunki.

Przy poszukiwaniu kredytu motoryzacyjnego warto korzystać z internetowych porównywarek ofert, jakie dają wgląd w typowe parametry kredytu.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Aby otrzymać kredyt samochodowy, zwykle musimy dostarczyć zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów. Z tego obowiązku będziemy zazwyczaj zwolnieni, jeżeli wnosimy duży wkład własny (np. 40 proc.) lub zaciągamy pożyczkę w banku, w którym posiadamy już rachunek. Wtedy wystarczy nasze oświadczenie o dochodach.

W przypadku pojazdów używanych bank będzie żądał dostarczenia odpisu o braku ustanowienia zastawu na kupowanym aucie (świadectwo z rejestru zastawów).

Jak zabezpiecza się bank?

Zaciągając kredyt samochodowy musimy obowiązkowo wykupić polisę autocasco. W ten sposób instytucje finansowe chronią się na wypadek kradzieży pojazdu. W razie gdyby do niej doszło, odszkodowanie zostanie w pierwszej kolejności przeznaczone na spłatę pożyczki.

Poza tym instytucje finansowe stosują dwa elementarne zabezpieczenia kredytów samochodowych: zastaw rejestrowy lub przewłaszczenie. W pierwszym przypadku publikowany jest stosowny wpis w krajowym rejestrze zastawów. Treść o zastawie jest również wpisywana do dowodu rejestracyjnego.

Tags: , , , , , , ,

wtorek, Luty 15th, 2011 Bez kategorii Comments Off

Jak zacigac pozyczkę

Kredyt na działalność gospodarczą


Kredyt na działalność gospodarczą
, może zostać udzielona po okazaniu właściwych dokumentów.

Poza rutynowymi formalnościami, typu dowód osobisty, w przypadku kredytu lub pożyczki na działalność kluczowe jest przedstawienie celu, na jaki mają zostać przeznaczone środki w taki sposób pozyskane. Trzeba więc wskazać, jaki rodzaj działalności mamy chęć prowadzić, a także sporządzić kalkulację kosztów, gdzie włączymy oczekiwany dochód oraz oczekiwane koszty, wynikające np. z dokonania potrzebnych nabytków. Taki plan jest oczywiście wymagany w przypadku, gdy dopiero zamierzamy otworzyć działalność.

Jeśli natomiast interesuje nas pożyczka na działalność gospodarczą już przez nas prowadzoną, np. na jej wzmocnienie, powinno się przedstawić biznesplan dotyczący konkretnej inwestycji, a więc np. kupna urządzeń czy po prostu podtrzymania płynności pieniężnej.

Pożyczki na działalność gospodarczą, tak jak większość innych rodzajów pożyczek, muszą podlegać warunkom zabezpieczenia przed niewypłacalnością dłużnika. Formy są jednak bardzo różne, zależą w każdym przypadku od konkretnej charakterystyki operacji. W najprostszych wypadkach, gdy instytucja finansowa w wyniku symulacji przepływów finansowych firmy dochodzi do przekonania, że obsługa kredytu nie będzie dlań istotnym obciążeniem, wystarczy potencjalna opcja windykacji kredytu z konta firmy. Bywa jednak, że ubezpieczeniem kredytu jest hipoteka na nieruchomościach, zastaw na udziałach, przelew wierzytelności z różnego typu umów.

Starając się o kredyt na działalność gospodarczą do wniosku trzeba dołączyć następujące
dokumenty:

 • ksero dowodów tożsamości,
 • wtórniki z właściwych rejestrów,
 • aktualne poświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (potwierdzenie jest
  ważny 3 miesiące od daty wystawienia),
 • poświadczenie o otrzymaniu numeru identyfikacyjnego REGON,
 • decyzję właściwego Urzędu Skarbowego o przyznaniu NIP,
 • zezwolenia i koncesje,
 • umowy spółki, statuty,
 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, ZUS o braku
  zaległości,
 • dokumenty o wielkości zarobków,
 • umowy ( np. najmu, dzierżawy),
 • deklaracje podatkowe,
 • sprawozdania finansowe,
 • plany finansowe i obliczenia,
 • oświadczenia majątkowe,
 • opinie z instytucji finansowych

Tags: , , , , , , ,

sobota, Luty 12th, 2011 Bez kategorii Comments Off

Znajdziemy tani kredyt

wypełnij pola